Odwodnienia liniowe

Porady techniczne

Tel: 503 730 930
E-mail: biuro@bielbet.pl
www.bielbet.pl
  • Odwodnienia liniowe zastosowane w MŁYN JACKA Hotel & Spa w Wadowicach
  • Odwodnienia zastosowane przy odwodnieniu stacji benzynowej w Inwałdzie
  • Odwodnienia liniowe w Parku Miniatur w Inwałdzie
  • Odwodnienie hotelu Stok w Wiśle
  • Odwodnienia liniowe w firmie DELIKOMAT w Bielsku-Białej

Odwodnienie jezdni dróg i placów przemysłowych

Wody opadowe z terenów utwardzonych parkingowych muszą być odprowadzane przez odwodnienia liniowe. Prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie odwodnień jest bardzo ważne.
Wszędzie tam gdzie obciążenia ze względu na rodzaj pojazdów są duże konieczne jest zastosowanie wysokiej klasy obciążenia. Na placach manewrowych dla ciężarówek i wózków widłowych, na autostradach, drogach, parkingach, konieczne jest stosowanie odwodnień o odpowiedniej klasie wytrzymałości. Dla takich terenów właściwe będą odwodnienia min kl. D400 lub kl. E600.

Klasę D400 stosuje się do odwodnienia jezdni ulic, także ciągów pieszych, obszarów parkingów i tym podobnych, a także utwardzonych powierzchni komunikacyjnych np. parkingów przy autostradach, poboczy autostrad itp.

Klasę E600 stosuje się do odwodnienia powierzchni komunikacji publicznych, które narażone są na szczególnie duże obciążenia kołowe, np. drogi komunikacyjne i powierzchnie przeładunkowe w zakładach przemysłowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo odwodnienia kl. D400 i E600 betonowe oraz polimerobetonowe, z pokrywą żeliwną oraz żeliwną sferoidalną. Duży wybór rozmiarów pozwoli na właściwy dobór odwodnienia dla danego terenu.
W naszej ofercie:

Zdjęcia wykonano w Fabryce SKOFF w Czechowicach-Dziedzicach.